Sekolah yang mempunyai makmal komputer ( bangunan sendiri / ubah suai)[if !mso]>

Piagam Pelanggan Makmal Komputer

 

 

·       Melahirkan guru dan pelajar yang celik komputer dan ICT.

·       Memberi perkhidmatan mesra kepada guru-guru dalam penggunaan  peralatan dan perkakasan ICT.

·       Melapor dengan segera sebarang kerosakan peralatan ICT kepada pihak yang bertanggungjawab.

·       Memastikan semua guru dan pelajar dapat menggunakan peralatan ICT yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

·       Memastikan makmal komputer sekolah berada dalam keadaan baik dan kondusif sesuai dengan pusat teknologi maklumat dan komunikasi.

·       Melaksanakan aktiviti yang menyumbang ke arah menjana kreativiti pelajar di dalam bidang Teknologi Maklumat.

·       Memastikan makmal komputer sekolah dibuka dan beroperasi pada setiap hari persekolahan.

 
 
Make a Free Website with Yola.